Het online domein van de Nederlandse wijn
Privacy Nederlandse Wijngids

Privacyverklaring

Inleiding

Nederlandse Wijn Gids vind jouw privacy en veiligheid belangrijk. Die staan voorop. Daarom zijn we open over wat we met jouw gegevens doen. We verzamelen niet meer gegevens dan nodig. En we zijn er zuinig op en behandelen je eventuele klachten over onze manier van werken met voorrang.

We bieden online informatie over de wereld van de Nederlandse wijn op onze website en op sociale media. Daarnaast verzorgen we op uitnodiging activiteiten om Nederlandse wijn dichterbij te brengen. Met het oog hierop verwerken wij persoonsgegevens, bijvoorbeeld voor de verzending van facturen en nieuwsbrieven.

In deze privacyverklaring leggen we uit wat wij doen met de persoonsgegevens die we verzamelen. Wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen. We adviseren je daarom om regelmatig deze verklaring te controleren op wijzigingen. Als we ingrijpende wijzigingen aanbrengen, informeren we je daarover via onze website en sociale media.

Hoe kun je ons bereiken?

Het postadres is Nederlandse Wijn Gids, Heemskerklaan 12, 8072 AG Nunspeet. Vragen over privacy kun je richten aan post@nederlandsewijngids.nl. Je ontvangt binnen 4 weken een reactie van ons.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

De manier waarop je gebruik maakt van het aanbod van Nederlandse Wijn Gids bepaalt welke persoonsgegevens wij verwerken. Als je alleen de website bezoekt en onze sociale media volgt, verwerken wij geen persoonsgegevens van je.

Als je de nieuwsbrief ontvangt of deelneemt aan een van onze activiteiten, verwerken wij wel gegevens van je. Dat geldt ook voor wijnboeren, wijnmakers en wijnschrijvers.

Wij verwerken de volgende gegevens voor de doelen die in deze privacyverklaring worden genoemd:

 • Persoonlijke gegevens, waaronder naam en leeftijd
 • Contactgegevens, waaronder adres, e-mailadres en telefoonnummer.
 • Ordergegevens, waaronder aanmelding voor nieuwsbrieven, voor activiteiten en betaalgegevens.
 • Gegevens over deelname aan activiteiten.

Het is niet zo dat we al deze gegevens van jou gebruiken. Dat hangt af van je eigen betrokkenheid bij Nederlandse Wijn Gids en het doel waarvoor we de gegevens gebruiken. Wij verzamelen geen bijzondere gegevens, zoals die over je etnische afkomst, je politieke opvattingen en je religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen.

Hoe verzamelen we deze gegevens?

Meestal krijgen wij deze gegevens door deze van je te vragen. De keuze is dus aan jou of je ze met ons deelt of niet. Denk bijvoorbeeld aan gegevens die je verstrekt bij het invullen van een contactformulier. Een deel van deze gegevens moet je invullen voor het doel waarvoor je contact zoekt. Dat geven wij op het contactformulier aan. Een ander deel mag je invullen, maar dat hoeft niet. Die keuze is aan jou.

Daarnaast zijn er gegevens die wij automatisch ontvangen, bijvoorbeeld als je onze website bezoekt. Deze gegevens verzamelen we via cookies. Hierover lees je meer in ons cookiebeleid.

Wat is het doel van de verwerking?

We gebruiken jouw gegevens voor diverse doelen:

 • Om onze website te beveiligen en te optimaliseren.
 • Om met je te communiceren over Nederlandse wijn en ons aanbod.
 • Om je order met betrekking tot een van onze activiteiten te verwerken.
 • Om je te informeren over de voortgang van de activiteit.
 • Om je een factuur te sturen.
 • Om onze financiële administratie op orde te houden.
 • Om je reactie of klacht te verwerken.
 • Om te voldoen aan wet- en regelgeving.

We gebruiken jouw gegevens niet voor andere doelen dan hierboven genoemd.

Op welke gronden verwerken we gegevens?

De gronden voor de verwerking van jouw persoonsgegevens hebben te maken met jouw betrokkenheid bij Nederlandse Wijn Gids. Soms zijn ze nodig om een afspraak of overeenkomst met jou na te komen en een andere keer zijn ze nodig voor de Belastingdienst.

We noemen een paar voorbeelden van verschillende grondslagen:

 • We verwerken je persoonsgegevens voor de uitvoering van een overeenkomst, zoals een uitnodiging om een lezing of workshop te verzorgen.
 • We verwerken je persoonsgegeven voor een gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van het publiek over jouw wijngaard.
 • We verwerken je persoonsgegevens op grond van jouw toestemming, zoals voor het versturen van een nieuwsbrief.

Nieuwsbrieven

Door middel van een contactformulier kun je je aanmelden voor diverse  nieuwsbrieven. Wil je geen nieuwsbrief meer ontvangen? Dan kun je je eenvoudig afmelden via een link onderaan de nieuwsbrief.

Cookies

Wil je meer weten over cookies en welke Nederlandse Wijn Gids gebruikt? Lees dan onze cookieverklaring.

Websites van derden

Nederlandse Wijn Gids werkt samen met diverse partners, bijvoorbeeld met online winkels die wijn verkopen. Dat kan betekenen dat via een link op onze website terechtkomt op de website van een van onze partners. Daar is onze privacyverklaring niet meer van toepassing, maar die van de partner. We raden je aan om deze privacyverklaring te raadplegen. Nederlandse Wijn Gids is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van de websites van onze partners of anderen.

Gegevensverstrekking aan derden

Nederlandse Wijn Gids verstrekt jouw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij we dat wettelijk verplicht zijn. Daarvan is bijvoorbeeld sprake bij een onderzoek door de politie.

Beveiliging

De veiligheid van jouw persoonsgegevens is voor ons belangrijk. Daarom nemen wij passende maatregelen om je gegevens zo goed mogelijk te beveiligen. Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen en alleen degenen die dat voor de uitvoering van hun taken nodig hebben, kunnen jouw gegevens raadplegen.

Bewaartermijn

Nederlandse Wijn Gids bewaart jouw gegevens niet langer dan nodig is. Als je 2 jaar niet maar actief betrokken bent en bijvoorbeeld geen nieuwsbrief meer ontvangt, verwijderen wij je gegevens. Tenzij er een wettelijke verplichting is dat wij de gegevens langer bewaren, zoals voor de Belastingdienst.

Inzage, correctie en verwijdering

Ben je benieuwd welke gegevens wij van jou hebben verzameld? Dan kun je ons om een overzicht vragen. Dat kun je doen via dit contactformulier. Je ontvangt binnen 4 weken een reactie van ons.

Om te voorkomen dat anderen misbruik maken van jouw recht op inzage vragen we om een identificatie met je volledige naam, adres en woonplaats. Als de link met je gegevens niet met zekerheid is vast te stellen, kunnen we je ook nog vragen om een kopie van een geldig legitimatiebewijs toe te sturen. Scherm in dat geval je BSN en foto af. Daarvoor kun je de app KopieID van de overheid gebruiken.

Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de manier waarop wij je persoonsgegevens verwerken. Hiervoor kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Terug naar boven