Het online domein van de Nederlandse wijn
Disclaimer Nederlandse Wijngids

Disclaimer

Auteursrecht en eigendomsrecht

Het auteursrecht en de intellectuele eigendomsrechten van deze website berusten bij Nederlandse Wijn Gids. Alle content is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Niet voor commercieel of publiek gebruik.  Voor gebruik van onze content voor zakelijke en/of publieke doelen moet je vooraf toestemming vragen aan Nederlandse Wijn gids.

Aansprakelijkheid

De informatie op onze website, op sociale media en in andere publicaties stellen wij met grote zorgvuldigheid samen. Helaas voorkomen we daarmee niet dat informatie soms onvolledig is of misschien zelfs onjuist. Nederlandse Wijn Gids is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor bijdragen van derden op de website, zoals adverteerders of columnisten en beslissingen die je op grond van deze informatie neemt. Deze bijdragen geven niet ons beleid of onze mening weer.

Wij sluiten we elke vorm van aansprakelijkheid voor alle schade, die het gevolg is van het gebruik en/of de informatie op onze website, op sociale media of in andere publicaties uit. Nederlandse Wijn Gids spant zich in om de website zoveel mogelijk beschikbaar te stellen, maar we zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor eventuele gevolgen van tijdelijke niet-beschikbaarheid.

Terug naar boven