Het online domein van de Nederlandse wijn
BOB Twente
Nieuws - 09 mei 2022

Wijnboeren willen met BOB Twente kwaliteit regionale wijnen bewaken

Twente ontpopt zich na de Achterhoek en Zuid-Limburg als een heuse wijnregio. In 2022 neemt het aantal hectare aan wijngaarden opnieuw toe. En voor 2023 is opnieuw een uitbreiding voorzien. De wijnboeren investeren ook in de kwaliteit van de wijn. Om dat te onderstrepen besloten ze om samen een Beschermde Oorsprongsbenaming (BOB) aan te vragen. Een kwaliteitskeurmerk BOB Twente stelt hoge eisen aan de productie van de wijn. En het beschermt het regionale en unieke karakter ervan.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) laat weten dat de aanvraag voor de BOB Twente zich formeel nog in de ontwerpfase bevindt. De registratieprocedure bestaat uit 6 stappen.

Stap 2

Om te beginnen moeten de wijnboeren een aanvraag indienen bij de Adviescommissie Wijn. Dat is stap 1. De aanvraag voor de BOB Twente bevindt zich nu in stap 2. Dat is de fase waarin de Adviescommissie Wijn bekijkt of het productdossier voldoet aan de Europese regels. Als de uitkomst daarvan positief is, publiceert het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) het productdossier. En dan start ook de nationale bezwaarprocedure van 2 maanden. Als het ministerie geen bezwaren ontvangt, stuurt het de aanvraag door naar de Europese Commissie.

Ambtelijke molens

Er zijn inmiddels 6 BOB-regio’s in Nederland. De kenmerken van het regionale terroir geven deze wijnen hun eigen karakter. Het Franse equivalent van de BOB is de Appellation d’Origine Protégée (AOP). Er lopen nog BOB-aanvragen voor Rivierenland, Schouwen-Duiveland en Voerendaalse Bergen. Deze zijn ingediend in 2017. Normaal gesproken duurt de aanvraagprocedure 2 tot 3 jaar, maar ambtelijke molens malen langzaam. De aanvragen gaan volgens de RVO op dit moment langs de juridische afdelingen van de Europese Commissie.

Controle NVWA

De procedure is bijna doorlopen. Onderdeel van deze 4e stap is de publicatie in 24 talen. Dat is de start van de Europese bezwaarprocedure van 3 maanden. Als bezwaren uitblijven, kan de Europese Commissie de BOB’s registreren. Dat is de 5e stap. De 6e en laatstet stap zetten de wijnmakers zelf. Die houdt in dat ze een administratie bijhouden om de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in staat te stellen hun product te toetsen aan de beschreven kwaliteitsnormen.

@Nederlandsewijngids.nl

Terug naar boven