Het online domein van de Nederlandse wijn
Flevolandse wijn

Flevoland benut de zilte bodem

Flevoland is de 12e provincie van Nederland. Het nieuwe land bestaat uit de Flevopolder en de Noordoostpolder. De provincie telt maar 6 gemeenten. De nieuwe polders kregen in den beginne vooral een agrarische bestemming. Boeren uit het hele land vonden op de voormalige zeebodem weer volop ruimte. Hun opdracht was om Nederland van voedsel te voorzien. Kenmerkend voor Flevoland is de enorme open ruimte en de strakke indeling. De provincie ligt pakweg 5 meter onder NAP.

Toeristen vinden Flevoland niet zo interessant. Het aantal hotspots is beperkt. De provincie scoort onder het gemiddelde in de ING Toerisme Index. Het aantal toeristische overnachten is amper 2,5 miljoen per jaar. Gelukkig neemt het aantal toeristen uit eigen land wel toe.

Beschermde Geografische Aanduiding

Flevoland heeft een Beschermde Geografische Aanduiding (BGA) voor wijn.Het specifieke terroir van de provincie geeft de wijnen een eigen karakter en smaak. De productievoorschriften van de BGA garanderen en beschermen dat. De grenzen van de BGA komen precies overeen met die van de provincie. Het productdossier van de BGA Flevoland onderscheidt 5 wijncategorieën:

  • Wijn
  • Mousserende wijn
  • Mousserende kwaliteitswijn
  • Parelwijn
  • Parelwijn waaraan koolzuurgas is toegevoegd

Kwaliteitseisen

Wijnen in deze categorieën mogen op het etiket de traditionele naam Landwijn of Beschermde Geografische Aanduiding voeren. Voorwaarde is dat de wijnen voldoen aan de kwaliteitseisen van de BGA. Dat betekent concreet dat er alleen druiven mogen worden gebruikt die voorkomen op de provinciale lijst van 105 rassen. Het gaat om zowel klassieke als nieuwe rassen. De opbrengst per hectare mag voor witte druiven niet meer dan 90 hectoliter en voor blauwe druiven niet meer dan 75 hectoliter zijn. De witte wijnen uit Flevoland zijn fris fruitig, redelijk vol met vooral groene tonen. De rode wijnen hebben aroma’s van rood fruit en zijn redelijk vol. Het alcoholpercentage moet tenminste 6,5% zijn.

Klimaat

Wat kunnen we zeggen over het terroir in Flevoland? In vergelijking met andere provincies scoort Flevoland heel gemiddeld als het gaat om het aantal zonuren, de temperatuur en neerslag. De cijfers bevestigen dat Flevoland in het midden van het land ligt. De afgelopen jaren was het klimaat in heel Nederland gemiddeld warmer en zonniger. Dus ook in Flevoland. Die trend zet waarschijnlijk door. Het gemiddeld aantal zonuren kwam tussen 1991 en 2020 in verreweg het grootste deel van de provincie uit op 1700-1750 uur. In de strook langs het IJsselmeer scheen de zon iets langer: 1750-1800 uur. De zon schijnt in de belangrijke maanden voor de rijping van de druiven gemiddeld ook langer: september (150-155 uur) en oktober (115-120 uur). In de laatste drie jaar was het aantal zonuren in heel Nederland opvallend hoog.

Temperatuur en neerslag

Door de ligging aan het IJsselmeer heeft het water veel invloed op de temperatuur in Flevoland. De temperatuurverschillen tussen zomer en winter zijn daardoor minder groot dan in andere provincies. Sinds 1991 steeg de temperatuur in Flevoland met 1°C. De gemiddelde jaartemperatuur schommelt tussen de 10,2 en 10,8°C. In augustus, september en oktober schommelt de temperatuur tussen de 17-17,5, 14-14,5 en 10-10,5°C. Het verschil tussen de dag- en nachttemperatuur in september is 8,4°C. Er valt elk jaar in Flevoland gemiddeld tussen de 850 en 900 millimeter regen. De gemiddelde luchtvochtigheid is 82-83%. In september en oktober neemt dat toe: 82-84 en 86-88%. De wind heeft in Flevoland vrij spel. Het groeiseizoen telt 300-310 dagen.

Bodem

Flevoland heeft een bodem van zeeklei met daaronder zand of veen. Dat geldt ook voor de Noordoostpolder. Plaatselijk zit er soms veen of keileem in de bovengrond. De vorming van zeekleibodems begon pakweg 10.000 jaar geleden. Het zeewater overspoelde grote delen van wat nu Nederland is. Er ontstond een uitgestrekt waddengebied waar het water tot rust kwam. Kleine deeltjes slib zakten naar de bodem. Zo ontstond een opstapeling van verschillende lagen zeeklei. In de bodem van Flevoland vind je schelpen, die herinneren aan die oude tijden. Ze maken de zeekleibodem kalkrijk.

Schelpen

De bodem van Flevoland is uniek. Kalkrijke zavel- en kleigronden kom je ook tegen in Zuidwest- en Noord-Nederland, maar de bodem van Flevoland is toch anders. Onder het omgeploegde land bestaat de grond uit dichte lagen. Wortels hebben moeite om daar doorheen te komen. Hier en daar zit op 25 tot 30 cm diepte ook nog een laag schelpen. Die zit de wortels ook in de weg. In natte perioden blijft er veel water op het land staan. En in de zomer is de warme grond een plezierige plek voor schadelijke bacteriën. In de eerste jaren leek de bodem van Flevoland erg vruchtbaar, maar nu niet meer. De samenstelling van de bodem beïnvloedt de groei. Gewassen zijn minder sterk en hebben moeite om helemaal te rijpen. Daar moet in de teelt rekening mee gehouden worden.

Terug naar boven